DD Free Dish Full Channel List with latest LCN as per MPEG4 FTA STB 21-April-2021

Here we list the channel list of DD Free Dish DTH Services as per the MPEG4 FTA Set-Top Box decoding. DD Free Dish is available on Satellite G-Sat 15 at 93.5 East. The channel list is updated as on 21-April-2021. To view all these channels you require any MPEG4 FTA Set-Top Box.

LCN Channel Name TP Details
001 DD News 11090 V 29500
002 DD National 11090 V 29500
003 DD Retro 11090 V 29500
004 DD Kisan 11090 V 29500
005 Zee Anmol 11090 V 29500
006 DD Bangla 11090 V 29500
007 DD Chandana 11090 V 29500
008 DD Girnar 11090 V 29500
009 DD Kashir 11090 V 29500
010 ABZY Movies 11090 V 29500
011 DD Arunprabha 11090 V 29500
012 B4U Movies 11090 V 29500
013 Aaj Tak Tez 11090 V 29500
014 B4U Bhojpuri 11090 V 29500
015 Dhinchaak 11090 V 29500
016 Big Magic Ganga 11090 V 29500
017 Abzy Dhakad 11090 V 29500
018 Filamchi 11090 V 29500
019 Manoranjan Grand 11170 V 29500
020 DD Oriya 11170 V 29500
021 DD Podhigai 11170 V 29500
022 DD Punjabi 11170 V 29500
023 DD Sahyadri 11170 V 29500
024 DD Yadagiri 11170 V 29500
025 DD Malayalam 11170 V 29500
026 Lok Sabha 11170 V 29500
027 Rajya Sabha 11170 V 29500
028 Shemaroo TV 11170 V 29500
029 Dangal 11170 V 29500
030 Bhojpuri Cinema 11170 V 29500
031 Zee Biskope 11170 V 29500
032 ABZY Cool 11170 V 29500
033 Star Utsav 11170 V 29500
034 The Q 11170 V 29500
035 Cineplex Bollywood 11170 V 29500
036 Test 218 11170 V 29500
037 Sony Pal 11470 V 29500
038 Rishtey Cineplex 11470 V 29500
039 Movie Plus 11470 V 29500
040 DD Saptgiri 11470 V 29500
041 Colors Rishtey 11470 V 29500
042 B4U Kadak 11470 V 29500
043 Manoranjan TV 11470 V 29500
044 TV9 Bharatvarsh 11470 V 29500
045 Aastha 11470 V 29500
046 Dabangg 11470 V 29500
047 DD MP 11470 V 29500
048 Zee Anmol Cinema 11470 V 29500
049 NDTV India 11470 V 29500
050 Dhinchaak 2 11470 V 29500
051 Enterr-10 Movies 11470 V 29500
052 DD North East 11470 V 29500
053 Sadhna 11470 V 29500
054 Sanskar TV 11470 V 29500
055 Big Magic 11510 V 29500
056 News18 India 11510 V 29500
057 9XM 11510 V 29500
058 Maha Movie 11510 V 29500
059 Zee Hindustan 11510 V 29500
060 DD BHARATI 11510 V 29500
061 DD URDU 11510 V 29500
062 Mastiii 11510 V 29500
063 B4U Music 11510 V 29500
064 India TV 11510 V 29500
065 News Nation 11510 V 29500
066 Bflix Movies 11510 V 29500
067 Republic Bharat 11510 V 29500
068 Aaj Tak 11510 V 29500
069 ABP News 11510 V 29500
070 Zee News 11510 V 29500
071 Zee Chitramandir 11510 V 29500
072 Zee Punjabi 11510 V 29500
073 TEST 419 11510 V 29500
074 TEST 420 11510 V 29500
075 Manoranjan Movies 11550 V 29500
076 Star Utsav Movies 11550 V 29500
077 DD UP 11550 V 29500
078 DD Rajasthan 11550 V 29500
079 DD Sports 11550 V 29500
080 DD Bihar 11550 V 29500
081 DD Jharkhand 11550 V 29500
082 Sony Wah 11550 V 29500
083 DD Tripura 11550 V 29500
084 DD Chhattisgarh 11550 V 29500
085 Zing 11550 V 29500
086 DD India 11550 V 29500
087 DD Uttarakhand 11550 V 29500
088 MTV Beats 11550 V 29500
089 Fakt Marathi 11550 V 29500
090 Marathibana 11550 V 29500
091 TEST 517 11550 V 29500
092 TEST 518 11550 V 29500
093 TEST519 11550 V 29500
094 TEST 520 11550 V 29500
095 HOME CHANNEL 11630 V 30000
096 Chardikala Time TV 11630 V 30000
097 DD GOA 11630 V 30000
098 DD Haryana 11630 V 30000
099 Samay 11630 V 30000
100 India News UP/UK 11630 V 30000
101 Sudarshan News 11630 V 30000
102 DD Mizoram 11630 V 30000
103 News State UP/UK 11630 V 30000
104 News India 24×7 11630 V 30000
105 I Love Pen Studio 11630 V 30000
106 DD Meghalaya 11630 V 30000
107 DD Manipur 11630 V 30000
108 BTV WORLD 11630 V 30000
109 KBS WORLD 11630 V 30000
110 DD Nagaland 11630 V 30000
111 News 18 UP/UK 11630 V 30000
112 DD Himachal Pradesh 11630 V 30000
113 DD HD 11630 V 30000
114 News 24 Think First 11630 V 30000
115 India News 11630 V 30000
116 Jantantra TV 11630 V 30000
117 DD SWAYAM PR 1 11590 V 29500
118 DD SWAYAM PR 2 11590 V 29500
119 DD SWAYAM PR 3 11590 V 29500
120 DD SWAYAM PR 4 11590 V 29500
121 DD SWAYAM PR 5 11590 V 29500
122 DD SWAYAM PR 6 11590 V 29500
123 DD SWAYAM PR 7 11590 V 29500
124 DD SWAYAM PR 8 11590 V 29500
125 DD SWAYAM PR 9 11590 V 29500
126 DD SWAYAM PR10 11590 V 29500
127 DD SWAYAM PR11 11590 V 29500
128 DD SWAYAM PR12 11590 V 29500
129 DD SWAYAM PR13 11590 V 29500
130 DD SWAYAM PR14 11590 V 29500
131 DD SWAYAM PR15 11590 V 29500
132 DD SWAYAM PR16 11590 V 29500
133 DD SWAYAM PR17 11590 V 29500
134 DD SWAYAM PR18 11670 V 29500
135 DD SWAYAM PR19 11670 V 29500
136 DD SWAYAM PR20 11670 V 29500
137 DD SWAYAM PR21 11670 V 29500
138 DD SWAYAM PR22 11670 V 29500
139 DD e-VIDYA 1 11670 V 29500
140 DD e-VIDYA 2 11670 V 29500
141 DD e-VIDYA 3 11670 V 29500
142 DD e-VIDYA 4 11670 V 29500
143 DD e-VIDYA 5 11670 V 29500
144 DD e-VIDYA 6 11670 V 29500
145 DD e-VIDYA 7 11670 V 29500
146 DD e-VIDYA 8 11670 V 29500
147 DD e-VIDYA 9 11670 V 29500
148 DD e-VIDYA 10 11670 V 29500
149 DD e-VIDYA 11 11670 V 29500
150 DD e-VIDYA 12 11670 V 29500
151 DD VANDE GUJ 1 11550 H 29500
152 DD VANDE GUJ 2 11550 H 29500
153 DD VANDE GUJ 3 11550 H 29500
154 DD VANDE GUJ 4 11550 H 29500
155 DD VANDE GUJ 5 11550 H 29500
156 DD VANDE GUJ 6 11550 H 29500
157 DD VANDE GUJ 7 11550 H 29500
158 DD VANDE GUJ 8 11550 H 29500
159 DD VANDE GUJ 9 11550 H 29500
160 DD VANDE GUJ10 11550 H 29500
161 DD VANDE GUJ11 11550 H 29500
162 DD VANDE GUJ12 11550 H 29500
163 DD VANDE GUJ13 11550 H 29500
164 DD VANDE GUJ14 11550 H 29500
165 DD VANDE GUJ15 11550 H 29500
166 DD VANDE GUJ16 11550 H 29500
167 DD DIGISHALA 11550 H 29500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *